Waardengemeenschap Europa onder druk?

Wat is de “ziel” van Europa? En wat betekent die Europese waardengemeenschap in de praktijk? Waarden zijn immers niet los te koop – ze tellen pas als je ze ergens aan verbindt. Betekent die waardengemeenschap dan geen oorlog, een ruimhartige verzorgingsstaat of iets heel anders? En welke consequenties heeft dit voor het Europees buitenlandbeleid en de Europese sociaaldemocratische politiek? Op 30 november was dit het centrale thema van de Banninglezing die dit jaar door Nico Schrijver werd gehouden. Samen met Dion van den Berg (PAX) mocht ik een reactie verzorgen. Hieronder is mijn bijdrage te lezen.